• Hem
 • Sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy

 1. Uppdragspartnern myphotobook GmbH använder uppgifter delgivna av användaren (t.ex. namn, e-mailadress) i enlighet med tysk uppgiftsskyddslagstiftning.
 2. Alla användarens personuppgifter används uteslutande för avveckling av ingånget avtal mellan parterna, som i faktureringssyfte. 
 3. Användarens samtliga personuppgifter som förmedlats till uppdragspartnern myphotobook GmbH lämnas inte ut till en tredje part utan användarens skriftliga samtycke, såvida inte detta måste ske i enlighet med myndighetskrav eller lagstadgade förordningar.
 4. Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder sig av sk. “Cookies”, textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbsidan. Den genom Cookies tillhandahållna informationen över din användning av denna webbsida (inbegripet din IP-adress) överförs till, och sparas på, Googles server i USA. Google använder sig av denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter över webbsidans aktivitet till webbsidans ägare och för att vidare förbättra tjänsterna förbundna med användandet av webbsidan och internet. Google kan även lämna ut uppgifter till tredje part, i den utsträckning som detta är i enlighet med lagen, eller om den tredje parten bearbetar dessa uppgifter i uppdrag åt Google. Google förbinder på inga vis din IP-adress till dina andra uppgifter. Du kan förhindra att cookies installeras genom att ändra detta i  din webbläsares inställningar: vi vill dock visa på att du i sådana fall inte fullständigt kan använda denna webbsidas samtliga funktioner. Genom att använda denna webbsida förklarar du dig införstådd med behandlingen av de från dig insamlade uppgifterna, utfört av Google på tidigare beskrivna sätt och vis och med det tidigare nämnda syftet.
 5. Denna webbsida implementerar Google Analytics Tracking-Code, vilken stödjer displayannonser. Inom ramarna för displayannonser från Google Analytics är remarketing aktiverat. Paessler eller PRTG annonser visas på webbsidor genom aktörer av tredje part, inbegripet Google. Paessler och aktörer av tredje part, inbegripet Google, använder sig av cookies. Den kombinerade insatsen av cookies från aktörer av första part (t.ex. Google Analytics Cookies) och cookies från aktörer av tredje part (t.ex. DoubleClick Cookies) tillåter, på grundval av dina tidigare besök på denna webbsida, en målinriktad annonsinriktning, -optimering och -insats. Du kan i annonsinställningarna stänga av Google Analytics för displayreklam och anpassa annonser i Google Display-nätverk. 
 6. På denna webbsida används följande Google AdWords:
  • Remarketing
  • Intressebaserade kategorier
  • Liknande målgrupper
  • Andra sorter av intressebaserade annonser
 7. Vi använder dessa Google AdWords-funktioner, för att även kunna visa anpassade annonser för denna webbsidas besökare på webbsidor från tredje parts-aktörer, eller internetanvändare med specifika intresseprofiler, baserat på deras internetanvändning. Med våra cookies, remarketing-listor eller andra anonyma IDs samlar vi inte in några personuppgifter.
 8. Du kan när som helst med framtida verkan motsätta dig insamling och användning av din IP-adress genom Google Analytics. Vi påpekar att Google Analytics är utvidgat med koden "get._anonymizeIP();"  på denna webbsida, detta för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.
 9. Vi hänvisar dig till Google Analytics villkor motsvarande secretesspolicy enligt § 8.1 (http://www.google.com/intl/de/analytics/tos.html). Du kan vidare när som helst med framtida verkan motsätta dig insamling och användning av din IP-adress genom Google Analytics. Närmare information finner du under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 10. Denna webbsida använder sig av webbanalystjänsten Optimizely från Optimizely Inc., som i sin tur används för A/B- och Multivariate-tester. Denna service använder cookies för att identifikation av en användares webbläsare och analys av hur denna webbsida används. Dessa cookies samlar inte in personliga uppgifter. Mer information om hur Optimizely använder din information finner du under http://www.optimizely.com/privacy. Du kan när som helst deaktivera Optimizely-Tracking genom att följa instruktionerna på http://www.optimizely.com/opt_out.
 11. Denna webbsida använder ClickTale, en webbanalystjänst från ClickTale Ltd. ("ClickTale"). ClickTale möjliggör en analys av hur användaren nyttjar vår webbsida (t.ex. musklick, musrörelser, scrolling, aktiviteter med formulärfält). Vi använder denna anonyma information för att vidare utveckla våra erbjudanden och förbättra användarvänligheten för dig. Informationen om din användning av webbsidan, inbegripet din IP-adress, överförs och sparas på en server från ClickTale utanför Tysklands gränser. Efter att din IP-adress lokaliserats geografisk raderas den igen. ClickTale använder den anonyma informationen för att utvärdera hur användaren nyttjar vår webbsida och sammanställer detta i rapporter. Denna information lämnas även ut till tredje part i den mån som det sker i enlighet med lagen, eller om den tredje parten bearbetar uppgifterna i uppdrag av ClickTale. Genom användandet av denna webbsida förklarar du dig införstådd med behandlingen av de från dig insamlade uppgifterna, utfört av ClickTale på tidigare beskrivna sätt och vis och med tidigare nämnda syfte. På http://www.clicktale.net/disable.htmlkan du med framtida verkan när som helst deaktivera ClickTale. Ytterligare information om hur ClickTale samlar in uppgifter finner du på: http://www.clicktale.com/privacy_service.aspx 
 12. Användarens uppgifter, vilka av rättsliga grunder måste uppbevaras, spärras vid en fullständig avveckling av ett avtal, där även en fullständig betalning av det överenskomna köppriset ingår. Dessa uppgifter står inte till förfogande för vidare användning. I övrigt raderas personuppgifterna, förutsatt att användaren inte uttryckligen medgivit till vidare bearbetning och användning av dessa uppgifter. I detta fall kan användaren förhöra sig om, låta ändra eller radera sparade uppgifter hos leverantören. Medgivandet kan när som helst hävas. 
 13. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder sig myphotobook av de uppgifter du angett vid registreringen i syfte att sända ut nyhetsbrevet. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part. Undantaget detta är uteslutande partneraktörer som ansvarar för det tekniska genomförandet av nyhetsbrevets försändelse. I dessa fall begränsar sig den informationen som lämnas ut till ett nödvändigt minimum. Våra uppgiftsskyddsbestämmelser är i linje med den tyska federala lagen för behandling av personuppgifter (BDSG) och den tyska lagen om telemedier (TMG). Användare som inte längre skulle vilja motta våra nyhetsbrev eller våra reklam-e-mails kan avanmäla sig. Detta enkelt med hjälp av den avanmälningsmekanism som finns i alla e-mails som skickas av myphotobook.
 14. Om du önskar att dina personuppgifter eller annan information raderas, vänder du dig vänligen till:
 15. myphotobook GmbH
  Oranienstr. 183
  10999 Berlin
  E-mail: datenschutz@myphotobook.de