Exponering på riktigt fotopapper

1. Exponeringsprocess

Lins
DLP-Chip
DLP-hållare

2. Latent (osynlig) bild


3. Framkallat foto

Vid skapandet av en fotobok blir dina bilder inte tryckta utan framkallade med hjälp av ljus, som vid klassisk fotoframkallning. Ett DLP-chip projicerar dina foton på den riktiga fotobokens skiktade specialpapper (1). Detta chip består av upp till 2 miljoner pyttesmå speglar, som kan vridas på så sätt att de reflekterar eller inte reflekterar det ljus som chipet blir belyst med. Sådana chips finns även i projektorer. Projektionen av ditt foto utlöser en kemisk reaktion i de ljuskänsliga silverhalogenidkristallerna som finns i papperets beläggning. En så kallad latent bild uppkommer (2). Genom den påföljande framkallningsprocessen blir bilden synlig (3).


Denna metod ger en mycket högre upplösning än vid tryck, och även mycket fina färgnyanser framträder utan raster. Färgerna är mer levande och lysande, eftersom färgomfånget, d.v.s. det antal färger som kan avbildas, är betydligt större än vid tryck. Sammantaget får man på så sätt en bild som är skarpare, mer kontrastrik och levande, även i detalj.