Format och pris för kalender

Format Bredd Höjd Pris
A4 portrait 21 29,7 143
A4 liggande 29,7 21 143
A3 portrait 30 44 237
A3 liggande 44 30 237
A2 portrait 42 59,4 380
A2 liggande 59,4 42 380
20x20 21 21 143
30x30 30 30 228
21x42 21 42 190
42x21 42 21 190