Format och pris för kalender

Format Bredd Höjd Pris
A4 portrait 21 29,7 148,00 kr
A4 liggande 29,7 21 148,00 kr
A3 portrait 30 44 237,00 kr
A3 liggande 44 30 237,00 kr
A2 portrait 42 59,4 380,00 kr
A2 liggande 59,4 42 380,00 kr
20x20 21 21 143,00 kr
30x30 30 30 238,00 kr
21x42 21 42 190,00 kr
42x21 42 21 190,00 kr